Presentació

En un moment de grans reptes socials, el Màster en Comunicació i Estudis Culturals és la via a partir del qual un graduat en qualsevol de les àrees d’Humanitats, Ciències, Ciències Socials, Ciències de l’Educació o de la Comunicació pot obtenir la formació i les eines necessàries per a professionalitzar-se en la mediació entre la cultura i la societat a través de la creació de continguts per als mitjans de comunicació, institucions públiques o privades i indústries culturals.

Objectius i característiques

El Màster en Comunicació i Estudis Culturals té com a objectiu la formació de professionals molt competents en l’àmbit de la creació i la divulgació de continguts culturals en mitjans de comunicació, institucions públiques i privades (biblioteques, museus, teatres, auditoris, llibreries, centres d’ensenyament, centres cívics, hospitals), organitzacions governamentals i no governamentals, fundacions sense ànim de lucre, associacions i empreses relacionades amb les anomenades indústries culturals.

Al mateix temps, el màster es proposa formar investigadors especialitzats en l’anàlisi crítica dels resultats de les polítiques culturals, aptes per treballar en els observatoris de la comunicació, de la cultura, de la igualtat de gènere, etc., de què la societat contemporània s’ha dotat per garantir la transparència i el respecte dels valors democràtics, tant com per desenvolupar la recerca i la innovació acadèmica en aquests mateixos àmbits.

Més informació  |  Accés al doctorat